токтомдор 2022-ж 28 чакырылыштын 4 — сессиясы

           ТОКТОМУ

 

                     Казан-Куйган  айыл аймагынын  айылдык  Кенешинин  

                         28 чакырылышынын   4 сессиясы

 

Казан-Куйган айыл окмотунун  2022  -жылга болунгон бюджетинин  аткарылышы

              2022 — жылдын  бюджетин  бекитуу  максатында

 

Казан-Куйган айыл  аймагынын  айылдык  Кенеши токтом  кылат:

 

  1. Казан-Куйган айыл аймагынын  айыл окмотунун 2021- жылдын бюджетинин

аткарылышы  боюнча   отчету  бекитилсин.

  1. Казан-Куйган айыл окмотунун 2022 –жылдын   бюджетинин  кирешелер болугу боюнча  -5142,6 мин сом ,атайын эсеп  311,0 мин сом , жалпы баары

  кирешелер жана чыгашалар  болугу  5453,6   мин  сом олчомундо  смета  бекитилсин.

Мунун ичинен кирешелер болугу

  Корсоткучтун   аталышы сумма
1 Теңдештирилген грант 3037,0
2 Жергиликтүү кирешелер           1999,6
3 Атайын эсеп            311,0
4 Жайыт  пайдалангандыгы  учун  толом               106,0
  Жалпы баары            5453,6
Жергиликтуу кирешелер болугу томондогудой бекитилсин
  Мунун ичинен  
1 Агент толочуу п/налог 1561,6
2 Милдеттууу турдо  толоочу патент салыгы 2,0
3 Ыктыярдуу   турдо толонуучу патент 47,6
  2 группадагы  кыймылсыз мулк салыгы 2,4
3 Транспорт салыгы физикалык жак 110,0
5 Огород салыгы 9,0
6 Үлүш салыгы 66,7
7 Айыл чарба  багытындагы эмес жер салыгы 5,7
8 Соода кылуудан алынуучу салык 0
  лицензия 64,0
  Калктуу пункта жайгашкан  жер учун аренда  акысы 48,0
  Жайыт пайдалануу боюнча акы толоо 106,0
9 Аренда ФПС 80,0
  Таштандыларды  чыгаруу 2,6
  Баары 2105,6
  Атайын эсеп 311,0
  Теңдештирилген грант 3037,0
       Жалпы баары: 5453,6

Мунун ичинен жалпы айыл окмот боюнча -5142,6  мин сом

Атайын  каражат -311,0 мин сом

               Эмгек-акыга- 3400,1 мин сом, 14(0н  торт) штаттык бирдик учун (АУП-10,библ-1,клуб-3 )

Соц.фондго-     515,6 мин сом

Иш сапарга-  43,5 мин сом

Байланыш кызматына-32,1  мин. сом

Транспорттук чыгымга-  258,6   мин. сом

Башка чыгымдарга-        390,9  мин. сом

Тамак аш учун-                226,8 мин. сом

Имараттарды ондоого-    30,0 мин. сом

Чарбалык башка чыгымдар учун  —      117,0 мин. сом

Медикамент  алууга   —                        2,0 мин сом

Комур сатып алуу учун    — 126,0 мин. сом

Имараттар жана курулуштар –        мин сом.

Негизги каражат-                                  мин. сом

Атайын эсеп- 243, 0 мин. сом тамак аш сатып алуу учун. Бала бакчага

Атайын  эсеп  — 68,0 мин сом     Ауп болуму

Башкаруу аппаратына баардыгы-3897,5  мин сом

Атайын каражатка  68,0 мин сом

               Эмгек-акыга- 2877,7 мин сом

Соц.фондго-     425,5 мин. сом

Иш сапарга-       40,0 мин. сом

Байланыш кызматына-  25,8 мин. сом

Транспорттук чыгымга- 172,6 мин. сом

Башка чыгымдарга-      242,9  мин. сом

Имараттарды ондоого-   10,0 мин. Сом

Чарбалык башка чыгымдар учун-   73,0    мин сом

            Жабдуу алууга (мчс)  -30,0      мин сом

Атайын каражат                  —              68,0 мин сом

Башкаруу аппаратынын штаты- 10 (он  )  штаттык  бирдик менен бекитилсин.

Маданият тармагына баардыгы- 665,0 мин сом

               Эмгек-акыга-    522,4  мин сом,

Соц.фондго-         90,1 мин. сом

Сапар  чыгымына  — 3,5 мин сом

Башка чыгымдар учун- 40,0  мин. сом

Чарбалык башка чыгымдар у/н- 9,0 миң сом

Негизги каражат —

Маданият кызматкерлеринин штаты китепкана -1  клуб- 3, баары- 4(торт) штаттык бирдик менен бекитилсин.

Билим беруу тармагына баардыгы- 474,1   мин сом,  мунун ичинен бюджет-       мин сом, атайын эсеп- 243,0 мин сом

             Байланыш туйуну     -6,3 мин сом

             Транспорттук чыгым -86,0 мин сом,

             Башка  чыгымдар       -2,0 мин сом

             Медикамент  алууга  — 2,0 мин сом

Тамак аш учун-            226,8  мин. сом

Имараттарды ондоого-   20,0 мин. сом

Чарбалык башка чыгымдарга-   5,0   мин сом

Комур сатып алуу учун    —     126,0 мин сом

Атайын эсеп- 243,0 мин сом тамак аш учун

 

 

 

 

 

 

Жайыт  бирикмесине   баардыгы  — 106,0 мин сом

 

 

        Башка  чыгымдарга         — 106,0  мин  сом

                    Мунун  ичинен  ;

      

          Эмгек   акыга    —                      60,0 мин сом

          Соц  фондко  чегерууго –         16,4 мин сом

          Сапар  чыгымына           —          10,0 мин сом

          Канц  чарбалык товарга           -3,0 мин сом

          Инфрастуктураны  ондоого  —  16,7 мин сом

  1. Казан-Куйган  айыл аймагынын  айыл окмотунун 2022 –жылга   кирешелер боюнча болжол- 5453,6  мин сом  суммасында,

 2023 жылга  —  5544,6  мин сом акча каражаты  жергиликтуу бюджетинин негизги корсоткучторунун  болжолу жактырылсын.

Мунун ичинен кирешелер болугу

  Корсоткучтун аталышы 2022 ж. 2023 ж
1 Теңдештирилген грант         3037,0  3070,0
2 Жергиликтүү кирешелер 1999,6 2163,6
3 Атайын эсеп 311,0 311,0
4 Жайыт пайдалангандыгы үчүн төлөм 106,0 106,0
  Жалпы баары 5453,6 5544,6
Жергиликтуу кирешелер болугу  томондогудой бекитилсин  
  Мунун ичинен    
1 Агент толоочу п/налог 1561,6 1609,6
2 Милдеттууу турдо  толоочу патент салыгы 2,0 2,0
3 Ыктыярдуу турдо толонуучу  патент салыгы 47,6 47,6
4 Айыл чарба жерлерин пайдалануу учун жер салыгы 2,4 2,4
5 Транспорт салыгы 110,0 110,0
6 Огород салыгы 9,0 9,0
7 Үлүш салыгы 66,7 66,7
8 Калктуу конуштардын жерине ж/а айыл чарба багытында болбогон жерди пайдалануу у/н жер салыгы 5,7 5,7
9 Соода кылуудан алынуучу салык    
10 Жер казынасын пайдалануу укугуна лизенцияны кармоо у/н   акы 64,0 64,0
11 Жерди КБФнун жерлеринин  ижарасы  учун  акы 80,0 90,0
12 Таштанды чыгаруу жыйымы 2,6 2,6
13 Калктуу конуштарда  жер ижарасы  учун 48,0 48,0
14 Жайыт пайдалангандыгы  учун толом       106,0 106,0
  баары: 2105,6 2163,6
  Атайын эсеп 311,0 311,0
  Теңдештирилген грант 3037,0 3070,0
  Жалпы баары: 5453,6 5544,6

  1. 2022-жылга чыгашалар боюнча болжол- 5453,6 мин сом, 2023-жылга- 5544,6

мин сом акча каражатынын  долбоору  жактырылсын.

  Аталышы 2022 2023
1 Башкаруу аппараты 3897,5 4261,1
2 Маданият тармагы 665,0 697,5
3 Билим беруу тармагы 474,1 480,0
4 Жайыт бирикмеси 106,0 106,0
  Жалпы баары       5142,6 5544,6

  1. Балдар бакчаларга ата-энелерден алынуучу толом ар бир айдын 5-чи

числосунан кечиктирилбестен ошол ай учун толук тогуп  туруу жана  75 баланы толук кабыл алуу балдар бакчасынын башчысы ( Ж Кенжебаевага) милдеттендирилсин жана акча каражаты убагында  тогулбосо  чара  корулсун

  1. Казан Куйган айылдык Кенеши  ; кирешелердин турлору боюнча планды

аткаруу жана токтомдун аткарылышын козомолго алуу салык адиси болум башчы – А Узакбаевага  милдеттендирилсин, ал эми КБФнун жерлеринен алынган  ижара боюнча жер жана турак жай адиси –Ж Карабагышовго милдеттендирилсин.

           8.Жайыт комитетинин торагасы  О Карабагышовго  жайыттан жылдын башына  калган калдыктан  жайытка алынган трактордон кызмат корсотуусуно  запастык болук алып 1 кварталдын ичинде атайын каражатка  келишимдин негизинде  акча тушурсун.

           9.Жайыт комитетине тетикти алып козомолго  алуусуна  айыл окмоттун башчысы  Ч Мамбеткуловго ,болум башчы А Узакбаевага  жана  жер турак жай  жана айыл чарба адиси Ж Карабагышовго  милдеттендирилсин.

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казан-Куйган  айыл аймагынын 

             айылдык  Кенешинин  торагасы                                          Шаарбек уулу Бекназар

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Казан-Куйган  айыл  окмотунун

                                   2022- жылга  карата  каралган   бюджеттин  тушундурмо  баракчасы

 

 

    Мекеме                                                  Казан – Куйган  айыл  окмоту

   Чен бирдиги                                        мин  сом

    Классификация  ведомстволук       92310,92320.

    Классификация  функционалдык   70111,70821-23,70911-70921. 70429

 

 

  Казан-Куйган  айыл окмоту  6 мекемени  камтыйт.  Мунун  ичинен  бюджеттен  толук  каржылоого ; жергиликтуу озун – озу башкаруу органы , маданият болумунон : библиотека,клуб , ал эми  бала бакча  менен  мектепке  эмгек акы жана соц фонд чегеруулордон   башка  чыгымдарын   каржылоодо , жана жайыт пайдалануучулар  болуму.

 

Казан-Куйган  айыл окмотунун  бюджети 2022- жылга  5453,6  мин  сом , чыгаша болугу 5453,6 мин  сом болуп  бекиди.

 

   Мунун   ичинен   кирешелер  болугунон

                                      Тендештирилген  грантка                                      3037,0 мин сом

                                     Жергиликтуу кирешелерге                                     1999,6 мин сом

                                      Атайын    каражатка                                                311,0 мин сом

                                      Жайыт  пайдалангандыгы учун толомго              106,0 мин сом

 

        Бюджеттин  чыгаша  болугу томондогудой болуп  чыымдалат.

 

        Башкаруу  аппаратына  баардыгы  3897,5 мин сом , атайын каражатка 68,0 мин сом

   Башкаруу аппаратынын  штаты  10 (он  бир ) штаттык  бирдик менен  бекитилди.

       

         Маданият   тармагына  баардыгы  665,0 мин сом .

    Маданият  кызматкерлеринин  штаты  китепкана -1 , клуб -3  , баары -4  штаттык                

     бирдик  менен  бекиди.

 

             Билим  беруу  тармагына  баардыгы  717,1 мин сом :  мунун ичинен  бюджет 474,1                                 

      мин сом, атайын  эсеп   243,0 мин сомго бекиди .

  

                Жайыт  пайдалануучулар  бирикмесине  106,0 мин сом болуп  бекиди.     

        

 

    Казан-Куйган  айыл аймагынын 

    айыл окмотунун  башчысы ;                                                     Ч Мамбеткулов

 

    Нач ФЭО:                                                                                       А Узакбаева

 

 

Добавить комментарий