18 сессия №1

“10” февраль 2023-жыл   № 1                                                                Казан-Куйган айылы

                                                                  ТОКТОМ

 

                     Казан-Куйган  айыл аймагынын  айылдык  Кенешинин 

                                                   28-чакырылышынын  18-сессиясы

 

Казан-Куйган айыл өкмөтүнүн  2022 -жылга бөлүнгөн бюджетинин  аткарылышынын отчету, 2023- жылдын  бюджетин  бекитүү  максатында

 

               Казан-Куйган айыл  аймагынын  айылдык  Кенеши токтом  кылат:

 

  1. Казан-Куйган айыл аймагынын  айыл окмотунун 2022- жылдын бюджетинин

аткарылышы боюнча ФЭБунун башчысы Н. Абдырасулованын отчетун угуп, отчет канааттандырарлык деп табылсын.

  1. Казан-Куйган айыл окмотунун 2023–жылдын   бюджетинин  жергиликтүү

кирешелер бөлүгү боюнча  — 3132,1 мин сом ,атайын эсеп  351,0 мин сом , тендештирүүчү грант 6872,0 сом жалпы баары 10613,1 мин сом,  чыгашалар  бөлүгү  10613,1  мин  сом өлчөмүндө  смета  бекитилсин.

Мунун ичинен кирешелер бөлүгү

  Көрсөткүчтөрүнүн   аталышы сумма
1 Теңдештирилген грант           6872,0
2 Жергиликтүү кирешелер           3132,1
3 Атайын эсеп 351,0
4 Жайыт  пайдалангандыгы  үчүн төлөм  258,0
  Жалпы баары           10613,1
Жергиликтүү кирешелер бөлүгү төмөндөгүдөй бекитилсин
  Мунун ичинен  
1 Агент төлөөчү п/налог 4            2827,0
2  патент салыгы                31,6
3 Кыймылсыз мүлк салыгы 2,4
4  Транспорт салыгы 110,0
5 Огород салыгы 9,0
6 Айыл чарба эмес жер салыгы 1,5
7 Лицензия  
   8 Калктуу пункта жайгашкан  жер үчүн аренда  акысы 48,0
9 Жайыт пайдалануу боюнча акы төлөө          258,0
10 Аренда ФПС 100,0
11 Таштандыларды  чыгаруу 2,6
  Баары 3390,1
     
     12 Атайын эсеп     351,0
      13 Теңдештирилген грант 4            6872,0
       Жалпы баары:             10613,1

  1. Казан -Куйган айыл аймагынын 2023- жылга карата каралган бюджеттин чыгыша болугу – 10262,1 мин сом, атайын эсеп —351,0 мин сом, баардыгы – 10613,1 мин сом

Мунун ичинен жалпы айыл окмот боюнча

               Эмгек-акыга- 6467,2 мин сом, 14 (0н  торт) штаттык бирдик үчүн (АУП-10 библ-1,клуб-3 )

Соц.фондго- 916,2 мин сом

Иш сапарга-20,0 мин сом

Байланыш кызматына-44,9 мин. сом

Транспорттук чыгымга-  352,5 мин. сом

Башка чыгымдарга- 1395,4 мин. сом

Тамак аш үчүн-226,8 мин. сом

Имараттарды ондоого- 74,1 мин. сом

Чарбалык башка чыгымдар үчүн- 287,0 мин. сом

Көмүр сатып алуу үчүн-135,0 мин. сом

            Негизги каражат-343,0 мин. сом

Атайын эсеп-351,0 мин. сом тамак аш сатып алуу үчүн.

Башкаруу аппаратына баардыгы-  8195,7 мин сом

               Эмгек акыга- 5491,1мин сом

Соц.фондго- 747,8 мин. сом

Иш сапарга-  20,0 мин. сом

Байланыш кызматына- 44,9 мин. сом

Транспорттук чыгымга- 266,5мин. сом

Башка чыгымдарга- 1103,4 мин. сом

Имараттарды ондоого- 22,0 мин. сом

Чарбалык башка чыгымдар үчүн- 287,0 мин. сом

Негизги каражат-213,0 мин. сом

            Башкаруу аппаратынын штаты- 10 (он )  штаттык  бирдик менен бекитилсин.

                                       Жайыт тармагы боюнча 258,0

           Башка чыгымдарга- 258,0 мин. сом

 

Маданият тармагына баардыгы- 1258,5 мин сом

               Эмгек-акыга- 976,1 мин сом,

Соц.фондго- 168,4 мин. сом

Имараттарды ондоого-  30,0 мин. сом

Башка чыгымдар үчүн- 34,0 мин. сом

            Негизги каражат- 50,0 мин. сом

Маданият кызматкерлеринин штаты китепкана – 1, клуб-3, баары- 4 (торт) штаттык бирдик менен бекитилсин.

Билим берүү тармагына баардыгы- 900,9  мин сом,  мунун ичинен бюджет-  549,9 сом,

атайын эсеп-351,0 мин сом

Транспорттук чыгымга-  86,0 мин. сом

            Тамак аш үчүн- 226,8 мин. сом

Имараттарды ондоого- 22,1 мин. сом

Көмүр сатып алуу үчүн-135,0 мин. сом

Негизги каражат-   80,0 мин. сом

Атайын эсеп- 351,0 мин сом тамак аш учун

  Балдар бакчасына  —  351,0  мин сом

  1. Казан-Куйган айыл аймагынын 2024-жалга кирешелер боюнча болжол-

11602,1 мин сом суммасында, 2025 жылга- 11847,8 мин сом акча каражаты  жергиликтүү бюджетинин негизги көрсөткүчтөрүнүн  болжолу жактырылсын.

Мунун ичинен кирешелер бөлүгү

  Көрсөткүчтөрүнүн аталышы 2024ж. 2025ж
1 Теңдештирилген грант   6872,0 6872,0
2 Жергиликтүү кирешелер 4379,1 4624,8
3 Атайын эсеп 351,0 351,0
  Жалпы баары 11602,1 11847,8
Жергиликтүү кирешелер бөлүгү төмөндөгүдөй бекитилсин  
  Мунун ичинен    
1 Агент төлөөчү п/налог 3816,0 3995,0
2  патент салыгы 31,6 31,6
3 Кыймылсыз мүлк салыгы 2,4 2,4
4  Транспорт салыгы 110,0 110,0
5 Огород салыгы 9,0 9,0
6 Айыл чарба жер салыгы   66,7
7 Айыл чарба эмес жер салыгы 1,5 1,5
8 Лицензия    
9 Калктуу пункта жайгашкан  жер үчүн аренда  акысы 48,0 48,0
10 Жайыт пайдалануу боюнча акы төлөө 258,0 258,0
11 Аренда ФПС 100,0 100,0
12 Таштандыларды  чыгаруу 2,6 2,6
  баары: 4379,1 4624,8
  Атайын эсеп 351,0 351,0
  Теңдештирилген грант 6872,0 6872,0
  Жалпы баары: 11602,1 11847,8

  1. 2024-жылга чыгышалар боюнча болжол-11602,1 мин сом, 2025-жылга- 11847,8 мин сом акча каражаты болжолу жактырылсын.

  Аталышы 2024 2025
1 Башкаруу аппараты 9080,1 9324,4
2 Жайыт тармагы 258,0 258,0
3 Маданият тармагы 1363,1 1364,5
4 Билим беруу тармагы 900,9 900,9
  Жалпы баары 11602,1 11847,8

                    

  1. Бала бакчаларга ата-энелерден алынуучу төлөм ар бир айга бир балага

            600 сом  болуп бекисин жана чогултулган акча каражаты айдын 5-чи

числосунан кечиктирилбестен ошол ай үчүн толук төгүлүп туруу жана 75 баланы толук кабыл алуу балдар бакчасынын башчысы  Саягаалы кызы Айнурга милдеттендирилсин.

  1. Казан-Куйган айылдык Кенешинин кирешелердин түрү боюнча планды

аткаруу салык адиси Т. Асанбаевага милдеттендирилсин, ал эми пландардын аткарууга чара көрүү, токтомдун аткарылышы көзөмөлдөө айыл өкмөт башчысы К.Усуповдон талап кылынсын.

                         8.Бюджеттин жана атайын эсептин сметасын бекитип берүү жагы Нарын

райондук финансы бөлүмүнөн суралсын.

 Төрага                                                                                                  Шаарбек уулу Бекназар                     

Добавить комментарий