Казан-Куйган айыл аймагынын айылдык Кеңешинин 27-чакырылышынын кезексиз 17-сессиясы

toktom-shapka

“  19 ” январь 2019-жыл   № 1                                                  Казан-Куйган айылы

 

Токтому

 

 

Казан-Куйган айыл аймагынын айылдык Кеңешинин 27-чакырылышынын кезексиз 17-сессиясы

 

Казан-Куйган айыл өкмөтүнүн  2018  -жылга бөлүнгөн бюджетинин  аткарылышы

2019- жылдын  бюджетин  бекитүү  максатында

Казан-Куйган айыл  аймагынын  айылдык  Кеңеши токтом  кылат:

 

 1. Казан-Куйган айыл аймагынын  айыл өкмөтүнүн 2018- жылдын бюджетинин

аткарылышы  боюнча   отчету  бекитилсин.

 1. Казан-Куйган айыл өкмөтүнүн 2019–жылдын   бюджетинин  кирешелер бөлүгү боюнча  -6292,0  мин сом, атайын эсеп  243,0,0 мин сом , жайыт пайдалануучулар бирикмесине  62,0 мин сом жалпы баары

6597,0мин сом, чыгашалар  бөлүгү  6597,0 миң сом  өлчөмүндө  смета бекитилсин.

 

 

Мунун ичинен кирешелер бөлүгү

Көрсөткүчтүн   аталышы сумма
1 Теңдештирилген грант          5115,2
2 Жергиликтүү кирешелер            1176,8
3 Атайын эсеп 243,0
4 Жайыт  пайдалангандыгы  үчүн  толом      62,0
Жалпы баары          6597,0
Жергиликтуу кирешелер бөлүгү төмөндөгүдөй бекитилсин
Мунун ичинен
1 Агент төлөө  п/налог            711,0
2 Милдеттүү түрдө  төлөөчү патент салыгы 2,0
3 Өз ыктыяры менен төлөөчү  патент салыгы 41,0
Кыймылсыз мүлк салыгы 1,9
3 Транспорт салыгы          110,0
5 Огород салыгы 9,0
6 Үлүш салыгы           66,7
7 Айыл чарба эмес жер салыгы 5,7
8 Соода кылуудан алынуучу салык 11,8
лицензия 34,0
Калктуу пункта жайгашкан  жер үчүн аренда  акысы 108,0
Жайыт пайдалануу боюнча акы төлөө 62,0
9 Аренда ФПС     73,1
Таштандыларды  чыгаруу       2,6
Баары 1238,8
Атайын эсеп      243,0
Теңдештирилген грант               5115,2
     Жалпы баары:               6597,0

 

Мунун ичинен жалпы айыл өкмөт боюнча -6597,0мин сом

Мунун ичинен;

Атайын  каражат -243,0 миң сом , жайыт пайдалануучулар  бирикмесине 62,0 миң сом

Эмгек-акыга- 3266,8 миң сом, 15(0н  беш ) штаттык бирдик үчүн (АУП-11 библ-1,клуб-3 )

Соц.фондго-     491,1 миң сом

Иш сапарга-  41,5 миң сом

Байланыш кызматына-9,0 миң сом

Транспорттук чыгымга-  130,0 миң сом (мектеп-100,0)

Башка тейлөө  чыгымдарга-        -334,4 мин. сом

Тамак аш үчүн-                194,4 мин. сом

Имараттарды оңдоого-    85,9 мин. сом

Курулмаларды оңдоого-29,0 мин сом

Чарбалык башка чыгымдар үчүн  — 93,7  мин. сом

Медикамент  алууга   —                        2,0 мин сом

Көмүр сатып алуу үчүн    — 87,0 мин. сом

э/энергияга-                       1254,2  мин. сом

Имараттар жана курулуштар – 80,0 мин сом

Негизги каражат-                 255,0 мин. сом ( 5,0 мин сом-библ, 50,0 мин сом –б/бакча

Атайын эсеп- 175,0 миң сом тамак аш сатып алуу үчүн. Бала бакчага

Атайын  эсеп  — 68,0 миң сом     Ауп бөлүмү

 

Башкаруу аппаратына баардыгы-4196,1  миң сом

Атайын каражатка 50,0 миң сом

Эмгек-акыга- 2947,7 миң сом

Соц.фондго-     436,0 миң сом

Иш сапарга-       35,5 миң  сом

Байланыш кызматына-  9.0 миң сом

Транспорттук чыгымга- 30.0 миң сом

Башка  кызматтарга алууга     70,5 миң сом

Башка тейлоо кызматына -170,9 миң сом

Учурда кунумдук ремонт учун -25,3 миң сом

Каналдын жээгин тазалоого , суунун нугун бурууга, курулмаларды ондоого-29,0 миң сом

Жабдуу алууга – 53,6 миң сом.

Мунун  ичинен :

Айыл окмоттун  аппаратынын адистерине жылыткыч  -16,1 миң сом

Озгочо кырдаалга карата жашылдандыруу  учун кооптуу жерлерди тосууга 22,5миң сом

ВУСтун  кабинетине картотека ,банер , -15,0 миң сом.

Канцелярдык ж/ чарбалык  чыгымдарга, озгочо кырдаалга мешок ,майга-31,6 миң сом

 

э/энергияга-                                      77,0 миң Сом

курулмаларды курууга  -80,0 мин сом (Кара-Талаа участкасына  тосмо тосууга

жаны конуш айлына трансформатор  алууга  -200,0 миң сом.

Атайын каражат                  —         68,0 миң сом

Башкаруу аппаратынын штаты- 11 (он бир )  штаттык  бирдик менен бекитилсин.

 

Маданият тармагына баардыгы- 507,6 мин сом

Эмгек-акыга-  319,1мин сом,

Соц.фондго-     55,1 мин. сом

Сапар  чыгымына  — 6,0 мин сом

Имараттарды ондоого- 5,6 мин. сом

Газетага жазылууга – 18,0 мин. Сом

Даталуу кундорго -13,0 мин сом

Чарбалык башка чыгымдар у/н-5,5 мин

э/энергияга —                    80,3 мин. сом

Негизги каражат-             5,0 мин. сом (китеп -5,0 библ,)

Маданият кызматкерлеринин штаты китепкана -1, клуб- 3, баары- 4(торт) штаттык бирдик менен бекитилсин.

 

Билим беруу тармагына баардыгы- 1781,3 мин сом,  мунун ичинен бюджет-  1588,3 мин сом, атайын эсеп- 175,0 мин сом

Транспорттук чыгымга  -100,0 (кара үңкүрдөн окуучу/ды мектепке ташуу үчүн   ГСМге

Медикамент  алууга  — 2,0 мин сом

Тамак аш үчүн- 194,4,0 мин. сом

Имараттарды оңдоого- 55,0 мин. сом

Чарбалык башка чыгымдарга-3,0 мин сом

Көмүр сатып алуу үчүн    -87,0 мин сом

э/энергияга-  1096,9  мин. сом

Негизги каражат- 50,0 мин. сом ( бала бакчага  камера алууга.).

 

Атайын эсеп- 175,0 мин сом тамак аш үчүн (бала бакчага)

 

 

Жайыт  бирикмесине   баардыгы  — 62,0 мин сом

 

 

Башка  чыгымдарга         —  62,0  мин  сом

Мунун  ичинен  ;

 

Эмгек   акыга    —               24,0 мин сом

Соц  фондко  чегерууго – 4,1 мин сом

Сапар  чыгымына           -2,9 мин сом

Канц  чарбалык товарга -1,0 мин сом

Инфрастуктураны  ондоого  -30,0 мин сом

 

 1. Казан-Куйган айыл аймагынын  айыл өкмөтүнүн 2020 –жылга   кирешелер боюнча болжол- 6039,7 мин сом  суммасында,

2021 жылга  —   5955,8  мин сом акча каражаты  жергиликтуу бюджетинин негизги көрсөткүчтөрүнүн  болжолу жактырылсын.

 

Мунун ичинен кирешелер бөлүгү

Корсоткучтун аталышы 2020ж. 2021 ж
1 Теңдештирилген грант 5115,3 5120,3
2 Жергиликтүү кирешелер       1469,9 1711,9
3 Атайын эсеп 243,1    243,1
Жалпы баары       6828,2  7075,3
Жергиликтуу кирешелер болугу  томондогудой бекитилсин
Мунун ичинен
1 Агент толоочу п/налог 947,0 1196,0
2 +з ыктыяры менен толоочу патент салыгы         2,0    2,0
41,0 41,0
3 Айыл чарба эмес жерден алынуучу салык           1,9 1,9
4 Транспорт салыгы 110,0 110,0
5 Огород салыгы 9,0       9,0
6 Үлүш салыгы          66,7     66,7
7 Айыл чарба эмес жер салыгы             5,7 5,7
8 Соода кылуудан алынуучу салык           7,0 0
Лицензия  алуу учун акы  толоо            34,0 34,0
9 Аренда ФПС         73,1     73,1
10 Таштанды чыгаруу жыйымы 2,6   2,6
11 Калктуу конуштарда  жер ижарасы  учун 108,0 108,0
Жайыт пайдалангандыгы  учун толом           62,0 62,0
баары:          1469,9 1711,9
Атайын эсеп 243,1     243,1
Теңдештирилген грант 4      5115,3   5120,3
Жалпы баары:       6828,3  7075,3

 

 1. 2020-жылга чыгашалар боюнча болжол- 6828,3 мин сом, 2021-жылга- 7075,3

мин сом акча каражатынын  долбоору  жактырылсын.

 

Аталышы 2020 2021
1 Башкаруу аппараты 4731,3 4978,1
2 Маданият тармагы 508,6 508,7
3 Билим беруу тармагы      1588,4 1588,5
Жалпы баары      6828,3    7075,3

 

 1. Балдар бакчаларга ата-энелерден алынуучу толом ар бир айдын 5-чи

числосунан кечиктирилбестен ошол ай учун толук тогуп  туруу жана  75 баланы толук кабыл алуу балдар бакчасынын башчысы  А Кенжебаевага) милдеттендирилсин жана акча каражаты убагында  тогулбосо  чара корулсун.

 1. Казан Куйган  айылдык Кенеши  ; кирешелердин турлору боюнча планды

аткаруу салык адиси болум башчысы  А Узакбаевага жана жер-турак жай адиси Ж Карабагышовго  милдеттендирилсин, ал эми токтомдун аткарылышын  козомолго алуу  жана  аткаруу башкы бухгалтер  А Шалтаевага  милдеттендирилсин.

 

            Торагасы:                                                                                           М Шалтаев

 

 

 

toktom-shapka

“  01 ” апрель. 2019-жыл   № 1                                                 Казан-Куйган айылы

 

Токтому

 

 

Казан-Куйган айыл аймагынын айылдык Кеңешинин 27-чакырылышынын кезексиз 18-сессиясы

 

Бюджеттик счетто  жыл башына калган калдыктын 280000 сомдун сметасын бекитүү жөнүндө

 

Бюджеттик счеттон жыл башында калган калдыктын 280000 сомдун                             сметасын бекитүү максатында

 

Казан-Куйган айыл аймагынын айылдык Кеңеши токтом кылат:

 

1 Бюджеттик счеттон жыл башында калган калдыктын  280000  сомунун сметасы  төмөндөгүдөй болуп бекитилсин .

Ст-22211200– 30000  сом   70111 бөлүмү көчөлөргө түнкү чырак орнотууга

Ст 31112390 -250000 сом  70111 бөлүмү № 4 УДТ нун имаратынын кап ремонту үчүн

өздүк салым

2.Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы  Казан-Куйган айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн башчысы Ырысбек уулу Элдарга милдеттендирилсин.

 1. Бюджеттик эсептик счетто жыл башында калган калдыктын сметасын бекитип берүү жагы КР Финансы Министрлигинин Нарын башкармалыгынан суралсын жана башкы бухгалтер А.Шалтаевага милдеттендирилсин.

 

 

 Торагасы                                                                                                 М.Шалтаев

 

 

 

toktom-shapka

“ 12 ” апрель. 2019-жыл   № 1                                           Казан-Куйган айылы

 

Токтому

 

 

Казан-Куйган айыл аймагынын айылдык Кеңешинин 27-чакырылышынын кезексиз 19-сессиясы

 

 

Казан-Куйган айылында жашаган тургундар үчүн таза сууга төлөмдөрдү төлөө жөнүндө.

 

 Казан-Куйган айылында жашаган тургундар үчүн таза сууга төлөмдөрдү төлөө максатында

 

Казан-Куйган айыл аймагынын айылдык Кеңеши токтом кылат:

 

1.Казан-Куйган айылында короосуна суу киргизген ар бир түтүн ай сайын таза сууга 100 (жүз) сом өлчөмүндө суу акысын төлөсүн. Бул таза  суу менен ичүүдөн жана үй шартында тирчилик кылуудан башка нерселерге (бак-дарак ,өсүмдүктөрдү сугарса,сууну бекитпей агызып койсо) бузуулар Кодексинин 74-беренесине ылайык айып пул салынаары эскертилсин.

 

2.Казан-Куйган айылында жашаган таза сууну суу чорголорунан ташып ичкен ар бир түтүн айына таза сууга 50 (элүү) сом өлчөмүндө суу акысын төлөсүн.

 

3.Казан-Куйган айылында короосуна суу киргизген ар бир түтүн 4000 (төрт миң) сом өлчөмүндө бир жолку уруксаат төлөмүн  төлөсүн, өзү билемдик кылып уруксааты жок үйүнө жана короосуна суу киргизген ар бир түтүнгө  бузуулар Кодексинин 75-беренесине ылайык айып пул салынаары эскертилсин.

 

4.Бул токтомду аткаруу жагы “Алтын-Өмүр булагы”  ичүүчү суу пайдалануучулардын коомдук бирикмесине милдеттендирилсин.

 

 

Төрага                                                                                               М.Шалтаев

 

 

 

 

 

toktom-shapka

 

“ 17 ” май 2019-жыл   № 1                                      Казан-Куйган айылы

 

 Токтому

 

 

Казан-Куйган айыл аймагынын айылдык Кеңешинин 27-чакырылышынын кезексиз 20-сессиясы

 

 

Казан-Куйган айылындагы “Кара-Ой” участкасында салынган турак-жайларга жана турак жай үчүн берилген жер участкаларына көчөнүн аттарын берүү жөнүндө.

 

Казан-Куйган айылындагы “Кара-Ой” участкасында салынган турак-жайларга жана турак жай үчүн берилген жер участкаларына көчөнүн аттарын берүү максатында

 

Казан-Куйган айыл аймагынын айылдык Кеңеши токтом кылат:

 

 1. Түндүктөн-Түштүккө кеткен көчөсүнө – “Кара-Булак”

 

 1. Чыгыштан-Батышка кеткен төрт көчөлөргө – “Кара-Булак-1, Кара-Булак-2, Кара-Булак-3, Кара-Булак-4” көчөнүн аттары берилсин.

 

 1. Бул токтомду аткаруу жагы айыл өкмөттүн жер, турак-жай жана өзгөчө кырдаалдар боюнча башкы адиси Карабагышев Жаныбекке милдеттендирилсин.

 

 

Төрага                                                                                               М.Шалтаев

 

 

 

 

 

toktom-shapka

“ 17 ” май 2019-жыл   № 2                                      Казан-Куйган айылы

 

Токтому

 

 

Казан-Куйган айыл аймагынын айылдык Кеңешинин 27-чакырылышынын кезексиз 20-сессиясы

 

 

Казан-Куйган айыл аймагында тазалык жыйымын өндүрүү жөнүндө.

 

Казан-Куйган айыл аймагында тазалык жыйымын өндүрүү максатында

Казан-Куйган айыл аймагынын айылдык Кеңеши токтом кылат:

 

 1. Казан – Куйган айыл аймагында жашаган ар-бир тургундан 5 (беш) сом өлчөмүндө тазалык жыйымы өндүрүлсүн

 

 1. Бул токтомду аткаруу жагы Казан-Куйган айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн бөлүм башчысы А.Узакбаевага милдеттендирилсин

 

 

Төрага                                                                                                М.Шалтаев

 

 

 

 

 

toktom-shapka

“ 04 ” июнь 2019-жыл   № 1                                             Казан-Куйган айылы

 

Токтому

 

 

Казан-Куйган айыл аймагынын айылдык Кеңешинин 27-чакырылышынын кезексиз 21-сессиясы

 

 

Казан-Куйган айылындагы “Кара-Ой” чөлкөмүнө электр көмөк чордонун жана чубалгысын орнотуу жөнүндө.

 

Казан-Куйган айылындагы “Кара-Ой” чөлкөмүнө электр көмөк чордонун жана чубалгысын орнотуу максатында

 

Казан – Куйган айылдык Кеңеш токтом кылат:

 1. Казан – Куйган айылынын тургуну Карабагышов Казыбектин макулдугунун негизинде өзүнө тиешелүү болгон жер аянтынан 9 м.кв жер берилсин.
 2. 10 кВ аба чубалгысы 150 метр, 0,4 кВ аба чубалгысы-500 метр электр чубалгысы Кара-Ой чөлкөмүнүн негизги чөң жолуна орнотулсун.
 3. Бул токтомдун аткаруу жагы Казан-Куйган айыл өкмөт башчысы Ырысбек уулу Элдарга милдеттендирилсин.

 

 

Төрага:                                                                                                           М.Шалтаев

 

 

 

 

Добавить комментарий